The story of bioCEED or how to grow a SoTL culture from scratch

Oddfrid Førland, Vigdis Vandvik and Roy Andersson have published the article “The story of bioCEED or how to grow a SoTL culture from scratch“.

Abstract

There has been a gradual change over time towards an increased focus on the collegial and cultural aspects of teaching and learning. According to this perspective, quality emerges not within the individual, but within communities of teachers and students. Developing a quality culture requires a cultural shift supported by training and development activities to ensure that the teachers, as a collegium, have the knowledge and will to develop and change towards learner-centered teaching. Building a scholarly and collegial teaching culture, using the research culture as a model, was a first priority of Centre of Excellence in Biology Education (bioCEED). This paper discusses how a shift towards such a collegial Scholarly Teaching and Learning (SoTL) culture can come about, using the story of bioCEED as a case.

Reference and link to the article

Førland, O., Vandvik, V. and Andersson, R. (2016) The story of bioCEED or how to grow a SoTL culture from scratchProceedings of The 38th ANNUAL EAIR FORUM. https://lup.lub.lu.se/search/publication/21da69fd-e9cf-491d-926b-46d4d5e53751

 

About the author

Roy Andersson : Associate Professor II

Roy Andersson

Associate Professor II

 

+46 46 222 49 07
roy.andersson@cs.lth.se
Follow me on Twitter
Oddfrid Førland : Advisor, Centre Coordinator

Oddfrid Førland

Advisor, Centre Coordinator

 

+47 55 58 22 24
Oddfrid.Forland@uib.no
Follow me on Twitter
Vigdis Vandvik : Professor, Centre Leader

Vigdis Vandvik

Professor, Centre Leader

 
I am the Centre Director of bioCEED, and am responsible for overseeing the activities and development of the center in relation to our plans, deliverables, and long-term goals.

+47 55 58 33 32
Vigdis.Vandvik@uib.no
Follow me on Twitter

bioCEED articles presented at MNT-konferansen 2017

This year’s MNT-konferansen “Transformative education” took place in Oslo, Hotel Soria Moria on March 30th-31st. bioCEED contributed with 10 articles and corresponding presentations as well as an overview of the goals and activities of the Centre of Excellence. The full list of contributions and authors is found below with links to the articles published in the special edition of the Nordic Journal of STEM Education.

 

All articles submitted to the conference are available HERE.

Gender matters!

On March 27th, bioCEED’s student representatives at UiB Ragnhild Gya and Mari Vold Bjordal hosted together with Studentersamfunnet a meeting about unequal participation between genders in the lecture halls and in meetings. For this occasion, they had invited Sehoya Cotner and Cissy Ballen from the University of Minnesota, and Ole-Petter Moe Hansen from the Norwegian School of Economics in Bergen to present the interesting results from their gender studies related to higher education.

The meeting was video-recorded and is now available here:

bioCEED teaching seminars at UNIS

anders-ahlberg

Roy Andersson and Anders Ahlberg from the Faculty of Engineering, Lund University in Sweden and in collaboration with bioCEED, are visiting UNIS in week 10. During their stay they will give 3 seminars on educational matters. Roy and Anders have worked with educational development and teaching for several years and are well known in their field. Don’t miss the chance to join in!

 

Monday, March 6th, 13:15–16:00 in Kapp Mitra: Teaching portfolio workshop For teaching staff (including post docs and PhD students). For more information click here.

 

roy-andersson

Tuesday, March 7th, 12:15–13:00 in Lassegrotta: Brown bag lunch seminar, “PhD learning hurdles in STEM disciplines-mirrored by student talks and manuscripts”

In this lunch seminar for supervisors and doctoral students we´ll unpack and discuss what doctoral students’ early scientific talks and draft manuscripts may tell us about scientific thinking and science communication, and how generic skill development may be promoted. The seminar draws on observations during 15 years of extensive communication training at the Faculty of Engineering (LTH), Lund University (ca 120 PhD students in training per year).

The seminar will be streamed. Click here to watch the seminar.

Tuesday, March 7th, 13:15–16:00 in Kapp Schoultz: “How to become a better teacher”

For PhD students and post doc. For more information click here.

 

 

Til forsvar for dagens studenter!

skjermbilde-2017-01-27-09-50-39Arild Raaheim has recently published the following article in På Høyden:

Du kan ikke si at dagens studenter ikke kan like mye som gårsdagens studenter, fordi de ikke kan de samme tingene som vi kunne, skriver professor Arild Raaheim.

Nokut har nylig lagt frem resultatene fra en spørreundersøkelse til vitenskapelige ansatte om utdanningskvalitet (Undervisersundersøkelsen 2016). Denne ble omtalt i februarnummeret av Forskerforum. Her ble det spesielt kommentert at «noe av det underviserne var mest misfornøyd med, var studentenes faglige forutsetninger» (s. 7)

Han er ein av 20 som kan bli «framifrå undervisar»

skjermbilde-2017-01-27-09-50-39The following article has been published by På Høyden:

20 personar ønsker å bli vurdert for den nye premieringsordninga for god undervisning ved UiB. – Undervisning er eit handtverk som ein kan læra seg, seier ein av søkarane, professor Øyvind Fiksen.

I juni lyste UiB som første utdanningsinstitusjon i Noreg ut moglegheita for å søka på status som framifrå undervisar. 

Merriteringsordninga er ei prøveordning for tilsette på Mat.Nat.-fakultetet. Tysdag gjekk fristen ut, og 20 UiB-tilsette ønsker å få undervisningskompetansen sin vurdert for den nye graden.

Det vi studenter trenger fra dere undervisere

logobioCEED’s student representative Ragnhild Gya has just published the following article both in Khrono and on Høyden:

I den siste tiden har undervisningskvaliteten på universiteter og høyskoler, og særlig meritteringsordninger for fremragende undervisere, blitt mye diskutert i media. Det har stort sett vært professorer, politikere og de som står bak disse ordningene som har uttalt seg om saken. Jeg tenkte det var på tide at vi studentene fikk en stemme i debatten.

skjermbilde-2017-01-27-09-50-39

 

 

Belønning og økt status kan gi bedre forelesere

Skjermbilde 2016-05-13 09.36.07Lucas Jeno, Arild Raaheim, Vigdis Vandvik and Oddfrid Førland have recently published this article in forskning.no:

På fredag la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram sin Kvalitetsmelding for høyere utdanning. Han forventer en betydelig innsats for å heve utdanningskvaliteten på landets universiteter og høyskoler. Blant mange varslede grep er innføringen av en meritteringsordning der de universitetsansatte kan søke om å få tildelt status som fremragende underviser.

Hvilke kriterier departementet ser for seg er ennå ikke kjent, men på Universitetet i Bergen er de i gang med en prøveordning der søkerne må dokumentere sin kompetanse og erfaring i henhold til fire hovedkriterier:
(i) fokus på studentenes læring
(ii) en klar utvikling over tid
(iii) en forskende holdning til egen undervisningspraksis
(iv) en kollegial holdning der undervisningsansvar, -erfaringer og -metoder skal deles med andre.

Lund har gode erfaringer med å belønne de beste

logoRoy Andersson, Thomas Olsson and Torgny Roxå have recently published the following article in Khrono:

Helt naturligt är det just nu mycket fokus på stortingsmeldingen kring kvalitet i norsk högre utbildning. En av sakerna som diskuteras mycket är direktivet kring att höja undervisningens status genom att införa belöningssystem för god undervisning.

I artiklar både här i Khrono och andra medier diskuteras frågor och farhågor som Kan man belöna goda universitetslärare? Kan man göra det med högre lön? Bör man göra det? Vilka effekter kan det föra med sig? Hur ska man utvärdera ett sådant system? Dessutom finns det individuella röster som tycker man gör det på fel sätt på de ställen som redan kommit igång.

Vid Lunds universitets tekniska fakultet (LTH) har vi sedan 15 år erfarenhet av att belöna excellenta lärare. Nedan delar vi med oss lite av de erfarenheter vi gjort och visar fram evidens för att det faktiskt fungerar. Man kan belöna skickliga lärare och man kan göra det med högre lön!

God undervisning kommer ikke fra hjertet

Arild RaaheimVigdis Vandvik, Oddfrid Førland and Lucas Jeno have recently published the following article in Studvest:

studvest.noGod undervisning kan ikke kjøpes», hevder professor Jan Petter Hansen i et intervju i Studvest. Dette er hans reaksjon på at Mat-Nat-fakultetet ved Universitetet i Bergen innfører en meritteringsordning for undervisning, der ansatte kan få lønnsøkning ved å søke om tittelen «fremragende underviser». Vårt motspørsmål blir da dette: Men det kan forskning? Vi har lang tradisjon innenfor universitetssystemet for å belønne den enkelte forsker for hans/hennes forskning. I forbindelse med professoropprykk, lønnsforhandlinger og når det kommer til forskningspriser. Hvorfor skulle det forholde seg annerledes når det gjelder undervisning? På samme måte som dyktige forskere springer frem fra og beriker forskningsmiljøet, vil gode undervisere springe ut av og berike læringsmiljøet.

 

 

 

Individuell belønning gir bedre undervisning

logoEli Neshav Høie and Harald Walderhaug have recently published the following article both in Khrono and På Høyden:

 

skjermbilde-2017-01-27-09-50-39

I en artikkel i Khrono 17. januar med overskriften «AFI forsker advarer sterkt mot bruk av lønn som motivator» omtales ordningen for merittering av undervisning, som vi ved Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen er først ute nasjonalt med å innføre. Vi ønsker å kommentere noe av det som har kommet frem i debatten, og samtidig rette opp noen misforståelser rundt vår implementering av- og motivasjon for ordningen.

The effect of a mobile-application tool on biology students’ motivation and achievement in species identification: A Self-Determination Theory perspective

Lucas Jeno, John-Arvid Grytnes and Vigdis Vandvik have recently published the article “The effect of a mobile-application tool on biology students’ motivation and achievement in species identification: A Self-Determination Theory perspective”.

A new research published by researchers at bioCEED has found that using an app (ArtsApp) to identify sedges helps students correctly identify more species, than using the traditional textbook method. Results of the experiment with 70 students from BIO revealed that the students found identifying species more interesting and enjoyable when using a smartphone or tablet. The students felt that they also were more competent after using the app than when using the book. These results are important because when students are undergraduate, identifying species could be difficult and uninteresting. By using modern technology, the teachers could enhance the students´ interest and learning in ways that perhaps is not possible when using a textbook. The study was published online in Computers & Education in December 2016 (see link below).

Abstract

skjermbilde-2017-01-09-09-52-31Biology students traditionally use a textbook in the field and on courses to identify species, but now a new mobile-application tool has been developed as an alternative. Guided by Self-Determination Theory (SDT) we conducted an experimental study to test the effect of the mobile-application, relative to the traditional textbook, on students’ intrinsic motivation, perceived competence, and achievement. Seventy-one students were randomly assigned to either an experimental condition (mobile application – ArtsApp) or control condition (textbook – Lids flora). As hypothesised, the students using ArtsApp had higher intrinsic motivation, perceived competence, and achievement, compared to the textbook control group, with medium to large effect sizes. Furthermore, using the mobile application, relative to the textbook, predicted intrinsic motivation, which in turn, predicted higher achievement scores in a path analysis. Lastly in a hierarchical regression analysis, intrinsic motivation and autonomous motivation accounted over and above in students’ interest for species identification, and importance of knowing species. These results are in line with SDT’s theorising: emphasising that when students act out of interest, choice, and have an internal locus of causality, they achieve better outcomes, presumably because these satisfy students’ psychological needs for autonomy, competence, and relatedness. Factors facilitating this are interest, choice, and feedback, which we argue are in-built functions in the mobile application as opposed to the textbook, and which might account for the positive results. Further studies with several student-groups and complex designs are needed before inferring causality across educational levels. Based on the present study, we recommend that biology teachers in higher education employ mobile application tools in species identification due to increases in motivation and a higher degree of accurate identification of sedges.

Reference and link to the article

Jeno, L. M., Grytnes, J.-A. and Vandvik, V. (2015). The effect of a mobile-application tool on biology students’ motivation and achievement in species identification: A Self-Determination Theory perspective. Computers and Education, 107, 1-12

About the author

Lucas M. Jeno : PhD student

Lucas M. Jeno

PhD student

 
I am a PhD candidate/scholar responsible of investigating teaching and learning related issues at bioCEED. My main interest is on student learning and motivation, and how teachers motivate their students.
 
My projects

+47 48 13 46 43
Lucas.Jeno@uib.no
Follow me on Twitter

“Ja, kvinner deltar faktisk mindre enn menn”

skjermbilde-2016-11-30-18-59-11Studvest has recently published the article “Ja, kvinner deltar faktisk mindre enn menn”, including an interview with researcher and bioCEED collaborator Cissy Ballen, from the University of Minnesota.

Etter debatten om kvinnelige studenters muntlige deltakelse i forelesning i vår, bestemte universitetet at temaet skulle forskes på. Resultatet på sammenliknende politikk er slående.

The future of fisheries education

Welcome to FØH (Fisheries Ecology and Aquaculture) Journal Club, which this month will focus on the recent special issue in American Fisheries Society journal Fisheries, where they review where the future of education in this field. The purpose is to reflect on some of the perspectives in this special issue and discuss these points in light of our own teaching.
This jounal club meeting is arranged in collaboration with bioCEED.

 

Time and place: Friday 25 November at 13:00, in meeting room Store Puddefjorden (B-blokk, 5 et. Biologen)

bioCEED seminar series – Making (use of) videos in Teaching and Learning.


Jonathan Soule - croppedRecent introduction of the concept of flipped classroom and increased use of online teaching platforms push teachers to adjust or deeply revise course material by making use of new technologies. Videos have become central in these new forms of teaching activities. Even though hardware and software for making videos are getting cheap and easily available, not everybody feels ready to become a movie maker or a movie star.

Jonathan Soulé, chief engineer at bioCEED, introduced three simple, technical solutions which are available to YOU, whether you are interested in recording your own lectures at the classroom, making video tutorials in connection to lab activities (PreLab) , making short videos in the context of flipped classroom or need to stream lectures or events.

Powerpoint presentation (PDF) available here.

bioCEED lunch seminar UNIS – Mads Forchhammer talks about how to strengthen the link between the different guest lectures and topics within a course.

Mads ForchhammerMads Forchhammer is professor in terrestrial zoology at the AB department at UNIS. He is responsible for the bachelor course AB-203 Arctic Environmental Management which is running every spring.

Mads shared his thoughts on how to strengthen the link between the different guest lectures and topics within a course that embraces a wide range of different topics as well as many guest lectures. Through his presentation he gave some good examples on how he has dealt with this.

Click on the screenshot below to watch his presentation:

Mads Forchhammers lecture

bioCEED seminar series – Cissy Ballen talks about active learning.

2b26f93Cissy Ballen is a postdoc at the University of Minnesota and her research centers on strategies to reduce attrition of historically underrepresented groups in STEM fields.

Cissy gave a seminar on how active learning can improve diversity and affect the learning performance by students, based on the work she has been doing at Cornell University and University of Minnesota. Cissy is now doing research on biology teaching in collaboration with bioCEED.

Click on the screenshot below to watch her presentation:

Skjermbilde 2016-09-09 10.43.09

En kultur for utdanningskvalitet

Vigdis Vandvik, Øystein Varpe and Oddfrid Førland have recently published the following article in Morgenbladet:

Skjermbilde 2016-08-03 15.14.27Professorens to personligheter, forskeren og læreren, må finne sammen. Og vi må skape inkluderende felleskap for læring. Slik bygger vi fremragende utdanninger.

 

Reference:

Vigdis Vandvik, Øystein Varpe and Oddfrid Førland – Morgenbladet. June 17th, 2016. http://morgenbladet.no/ideer/2016/06/en-kultur-utdanningskvalitet

«Skal menn eller kvinner tie i forsamlinger?»

Torstein Hole has recently published the following article in Studvest:

studvest.noI de siste par ukene har det pågått en debatt om kvinners manglende deltakelse i forelesninger. Lise Rakner ved institutt for sammenlignende politikk forteller at de kvinnelige studentene«sjelden sier noe, og er de første til å forlate forelesningssalen». Mens student Ingeborg Sivertstøl forteller at studentene i forelesningssalen sitter i «andektig stillhet» og lytter til sine mannlige medstudenter.

Denne debatten er viktig, men villeder oss til å tenke at dette handler om ett problem, mens jeg mener det egentlig er to ulike utfordringer som kommer til syne: 1. Kun noen få prater i forelesningene. 2. Menn tar mer plass enn kvinner i forsamlinger.

Reference:

Torstein Hole. «Skal menn eller kvinner tie i forsamlinger?» – Studvest. May 10th, 2016 http://www.studvest.no/skal-menn-eller-kvinner-tie-i-forsamlinger/

Utlysing av verv som studentrepresentant i bioCEED

SFU tone og magnusbioCEED er et Senter for fremragende utdanning (SFU) innen fagområdet biologi og er et samarbeid mellom Institutt for biologi ved UIB, Avdeling for arktisk biologi ved UNIS, Seksjon for Universitetspedagogikk ved UIB og Havforskningsinstituttet. bioCEED er finansiert av NOKUT og partnerne. SFU-ordningens fremste formål er å fremme kvalitet i høyere utdanning.

bioCEED skal arbeide for å utvikle innovativ og fremragende undervisning i biologi. Sentrale punkt i planene er:

 • Gi studenter brei kunnskap og erfaring gjennom å knytte den teoretiske kunnskapen til de praktiske ferdighetene og samfunnsrelevante oppgaver. Blant annet ved å tilby utplassering i forskning, forvaltning og næringsliv.
 • Aktivisere og engasjere studenter og undervisere i læringsprosessen, og utvikle nye læringsmetoder
 • Dokumentere, forske på og spre kunnskap om biologiundervisning

bioCEED søker nå en ny studentrepresentant fra UiB. Studentrepresentantene representerer studentene i bioCEEDs styringsgruppe og i Styret. Styringsgruppen og Styret i bioCEED skal ha to studentrepresentanter – en fra Institutt for biologi, UiB, og en fra avdeling for Arktisk biologi ved Universitetssenteret på Svalbard. Vervet er i utgangspunktet med et års varighet fra oppnevnelse. Det utnevnes 2 varamedlemmer som kan rykke opp til representanter etter et år som vara.

Hvem er kvalifisert for å søke?
– Du er student ved BIO
– Du er engasjert i utdanningskvalitet og utvikling av undervisning
– Du er aktiv i studentmiljøet og har et godt kontaktnett blant studentene
– Erfaring fra studentorganisasjoner, styrer, råd eller arbeidsgrupper er en fordel
– Erfaring som undervisningsassistent o.l. er en fordel

Arbeidsoppgaver:
– Representere studentene i bioCEEDs styringsgruppe og styre, og i bioCEED sine aktiviteter
– Være kontaktledd mellom bioCEED og studentene
– Bidra i bioCEED-aktiviteter

Søknad:
Skriv litt om deg selv og din utdanning og erfaring. Hvorfor ønsker du å være studentrepresentant og hva kan du bidra med? Frist: 15. mai 2016. Søknad sendes på e-post til: oddfrid.forland@uib.no og merkes Søknad studentverv bioCEED.

Mer informasjon:
Kontakt senterleder Vigdis Vandvik (vigdis.vandvik@uib.no), koordinator Oddfrid Førland (oddfrid.forland@uib.no, 55 58 22 24) eller sittende studentrepresentant fra BIO Tone Ulvatn (tone.ulvatn@student.uib.no).

For english text: see attachement

Hvordan du faktisk presterer under press

Lucas Jeno, Arild Raaheim and Vigdis Vandvik have recently published the following article in Studvest:

studvest.noVi i bioCEED – senter for fremragende utdanning i biologi ved Universitetet i Bergen, gjør her et forsøk på å gi deg det siste fra eksamensforskningsfronten.

 

 

 

 

 

 

Reference

Jeno, L. M., Raaheim, A., & Vandvik, V. (2016). Hvordan du faktisk presterer under press. Studvest. Hentet 30 april, 2016 fra http://www.studvest.no/hvordan-du-faktisk-presterer-under-press/

Vi bør gjøre noe med undervisningen

Arild Raaheim, Øyvind Fiksen and Lucas Jeno have recently published the following article in Bergens Tidende:

imgresStudenter vil ha forelesninger, og at de legges ut på nett. Men hva lærer de da – egentlig?

 

 

 

Reference

Raaheim, A., Fiksen, Ø., Jeno, L. M. (2016). Vi bør gjøre noe med undervisningen. Bergens Tidende. Hentet 30 mars, 2016 fra http://www.bt.no/meninger/kronikk/Vi-bor-gjore-noe-med-undervisningen-3569081.html

Ut i virkeligheten

The following article was recently published by Torstein Hole and Gaute Velle in Klassekampen.

klassekampenUlike student- og arbeidslivsorganisasjoner har lenge etterspurt økt samarbeid mellom akademia og arbeidslivet. Praksis har lange tradisjoner i profesjons studier som medisin og lærerutdanninger, som en møteplass mellom akademia og arbeidslivet, men har praksis en funksjon også i teoretiske fag som historie og biologi?

Encouraging Active Learning in Higher Education: A Self-Determination Theory Perspective

Lucas Jeno, PhD student at bioCEED, has recently published the article “Encouraging Active Learning in Higher Education: A Self-Determination Theory Perspective”.

Abstract

Based on the work of Self-Determination Theory, this article suggests how to implement Self-Determination Theory based principle in a learner-centered perspective. Higher education has traditionally rested on learning methods that render passive students. Societal changes require self-regulatory skills and an active motivational set. However, lack of theoretical, empirical and practical driven theory in implementation of learner-centered education has lead to a philosophical debate. It is argued for a holistic model for implementing principles derived from Self-Determination Theory (SDT) in a learner-centered paradigm. SDT makes specific prediction for nurturing vs. neglecting learning environments, and thus highly appropriate framework. An important differentiation between types of motivations that differs in relative autonomy, and social climates that may be perceived as amotivating, controlling, and informational is necessary for understanding learning and educational practices. Finally, practical recommendations for teachers in higher education to put into practice. It is argued for a system in which all levels of education supports motivation to support student motivation. Both the institutional level and teacher culture must have a learner centered perspective, further, pre-during-post class preparations are important for high quality learning.

Reference and link to the article

Jeno, L. M. (2015). Encouraging Active Learning in Higher Education: A Self-Determination Theory PerspectiveInternational Journal of Technology and Inclusive Education, 5(1), 716-721

 

About the author

Lucas M. Jeno : PhD student

Lucas M. Jeno

PhD student

 
I am a PhD candidate/scholar responsible of investigating teaching and learning related issues at bioCEED. My main interest is on student learning and motivation, and how teachers motivate their students.
 
My projects

+47 48 13 46 43
Lucas.Jeno@uib.no
Follow me on Twitter

Why are some science teaching practices so successful?

An international research initiative, combining marine biologists and music professors from Norway, astrophysicists from the United States as well as public humanists and learning scientists from Canada are looking for answers.
The iSCOPE project aims to break barriers and add a new dimensions to international education.
Maja BIO300

Utlysing av masterstipend

bioCEED og NOKUT lyser herved ut to masterstipend (hver på 25 000 NOK) for 2016. Masterstipendene skal gå til masterstudenter ved studier tilknyttet senteret, som ønsker å skrive sin masteroppgave om temaer relatert til utvikling og innovasjon i undervisning og læring, FoU-basert utdanning, studentsentrert læring eller andre temaer som er relevante for senteret.

Aktuelle tema:
Søkere kan definere egne prosjekt, eller knytte oppgaven direkte til pågående bioCEED-prosjekter.

Hovedtema i bioCEED aktuelle for masteroppgaver:

 • praksis i biologiutdanning
 • aktiv læring
 • undervisings- og vurderingsmetoder i biologiutdanninga
 • læringsmiljø
 • læring med mobilapp

Kriterier:

 • prosjektet skal inngå i bioCEEDs virksomhet, og ha veiledning blant senterets fagpersoner
 • prosjektbeskrivelsen (ca. 2 sider) skal inneholde
  • bakgrunn for prosjektet
  • klar og tydelig problemstilling
  • metodisk tilnærming (kvantitativ eller kvalitativ)
  • tidsplan & budsjett
  • etiske problemstillinger
 • opptak på relevant masterprogram

Hvem kan søke:

 • Masterstudenter på integrert lektorutdanning
 • Masterstudenter i pedagogikk
 • andre relevante masterprogram

Bruk av stipendet:

 • utgifter knytta til gjennomføring av prosjekt
 • deltakelse på relevante konferanser/workshops
 • reiseutgifter tilknyttet prosjektet

Prosjektbeskrivelse skal være godkjent av studieprogrammet og bioCEED før utbetaling av stipend.

Kopi av prosjektbeskrivelse og ferdig masteroppgave skal sendes NOKUT.

Søknadsfrist: 1. januar 2016 og 1. juni 2016.

Kontaktpersoner: førsteamanuensis Tom Olav Klepaker (Tom.Klepaker@uib.no), professor Arild Raaheim (Arild.Raaheim@uib.no) og koordinator Oddfrid Førland (Oddfrid.forland@uib.no)

Søknad sendes elektronisk til bioceed@bio.uib.no.

Utlysningen finnes som pdf her:

6436110129_0ae969e102

Isaksen: Trenger ikke å gjøre slik som i tv-serien Mammon

Khrono has recently published the article Isaksen: Trenger ikke å gjøre slik som i tv-serien Mammon, with a mention of bioCEED.

logoKvalitet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen synes ikke det er nødvendig å bruke av oljefondet for å få Oxford, MiT og Harvard til å heve kvaliteten i norsk høyere utdanning, slik som i NRKs spenningsserie Mammon.

 

 

 

Thonpriser til fremragende UiB-undervisning

bioCEED er stolte av å være en del av teamet rundt Christian Jørgensen, Anne Gro Vea Salvanes og Karin Pittman som torsdag 14. januar fikk tildelt hver sine Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen naturvitenskap og medisin 2016, inkludert to av seks priser for fremragende undervisning.

Christian får prisen for fremragende undervisning for utviklingen av studentaktive dialogbaserte undervisningsformer som er blitt meget anerkjent av kolleger og studenter. Dette kommer særlig frem i jevnlige studentevalueringer, skriver Olav Thon Stiftelsen. Christian fikk forøvrig også UiBs Læringsmiljøpris i 2015, og ble skildret som en kreativ og aktiv formidler av kunnskap.

Karin får prisen for fremragende undervisning for sitt arbeid som kursleder i introduksjonskurset BIO300 som er felles for alle nye masterstudenter på Institutt for biologi. I dette kurset forutsettes det at studentene samarbeider med eksterne aktører utenfor universitetet, både for å svare på samfunnsrelevante problemer og presentere resultatene sine til et bredere publikum.

Anne-Gro får midler til prosjektet Økosystem, klima og variasjon i eit «mini-havøkosystem»: ein vestnorsk fjord 

-Det er fantastisk kjekt å få anerkjennelse for den store dugnadsinnsatsen vi har hatt med undervisningen i marine feltmetoder ved Institutt for biologi. Vi er en gruppe som har lagt mange arbeidstimer inn i å utvikle feltkurs for studenter på forskningsbåt.  Nå holder vi også på å skrive en håndbok i Marinøkologiske  Feltmetode sammen med kollegaer på Havforskningsinstituttet. Finansieringen vil gjøre det enklere å videreutvikle undervisningen og boka i samspill med studentene, men også digitalisering og tilgjengeliggjøring av materiale vil bli mulig sammen med senter for fremragende utdanning i biologi (bioCEED), og undervisningen vil bli styrket gjennom ressurser til teknisk støtte og moderne utviklingsarbeid. 

Les mer om tildelingen her: http://www.uib.no/aktuelt/94874/thonpriser-til-fremragende-uib-undervisning

Kontaktkonferansen 2016: Fra struktur til kvalitet

skjermbilde-2017-01-26-22-56-33The following article was published on the website of the Norwegian government.

I fjor stod jeg foran dere og holdt min “I have a dream”-tale for universitets- og høyskolesektoren. Nå kan jeg konstatere at vi har tatt et stort skritt på vei mot å realisere drømmen. Fra 1. januar var strukturreformen en realitet.

Developing Collaboration as a Transferrable Skills in Biology Tertiary Education

Torstein N. Hole, PhD student at bioCEED/PRIME, has recently published the article “Developing Collaboration as a Transferrable Skills in Biology Tertiary Education”.

Abstract

Transferable skills as a concept in tertiary education has received increased interest since the Bologna process and through developments in the work market. The concept as a learning goal is seen as a means for ensuring employability in a changing industrial economy as well as increasing legitimacy of skills that are desirable across different disciplines. In this paper I will present some means to develop legitimacy in transferable skill learning in discipline education in general and biology education specifically. A concrete focus is collaboration, which functions as an example of how the intangible nature of some educational goals requires a theoretical response. This is performed on the basis of theoretical conceptions about tacit and work-place learning.

Reference and link to the article

Hole, T. N. (2015). Developing Collaboration as a Transferrable Skills in Biology Tertiary Education. Literacy Information and Computer Education Journal, 6(3), 1971-1975.

 

About the author

Torstein Nielsen Hole : PhD student

Torstein Nielsen Hole

PhD student

 
I am a Ph.D student part of the PRIME project and bioCEED. I am responsible for assessing and researching approaches to student learning in practice activities such as the workplace and field-work.
 
My projects

+47 98 07 16 17
Torstein.Hole@uib.no
Follow me on Twitter

Vanskelig å komme i gang? Motivasjonstips til deg som er student

Lucas Jeno, PhD student at bioCEED, has recently written this article in Studvest.

 

studvest.noDørstokkmila kan ofte være lang og tung. Du har nettopp flyttet til en ny by og begynt på et studie som kan virke både vanskelig og uoverkommelig. Samtidig som du leser og deltar på forelesninger har du venner, trening, deltidsjobb og andre ting som opptar tiden din. Det kan derfor være tungt og vanskelig å motivere seg til å studere og opprettholde motivasjonen gjennom semesteret. Basert på flere ulike teoretiske innfallsvinkler og forskning, skal jeg gi deg tips til hvordan du skal komme deg gjennom dagen og semesteret.

 

 

 

 

Reference

Jeno, L. M. (2015) Vanskelig å komme i gang? Motivasjonstips til deg som er student. Studvest. Hentet 14 september, 2015 fra http://www.studvest.no/vanskelig-a-komme-i-gang-motivasjonstips-til-deg-som-er-student/

BIO granted status as a Centre of Excellence in Higher Education

The Department of Biology, UiB has recently published this article:

uib.logo_On the 8th of November, 2013, the collaboration involving the Department of Biology together with The University Centre in Svalbard (UNIS), the Institute of Marine Research, and the Department of Pedagogy (UiB) was granted status as a Centre of Excellence in Higher Education (SFU).

BIO er finalist i SFU-konkurransen

The Department of Biology at UiB has recently posted this communication.

uib.logo_BIO-CEED – Centre of Excellence in Biology Education – er en av åtte søknader som har nådd gjennom nåløyet og kommet til finalen. Tre sentre vil bli innvilget i denne runden. BIO-CEED er et samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Havforskningsinstituttet og Institutt for praktisk pedagogikk ved UiB. NOKUT vil gjennomføre institusjonsbesøk og intervjuer i løpet av september, før det besluttes hvilke sentre som vil bli innvilget. Professor Vigdis Vandvik har ledet søknadsprosessen, godt hjulpet av Oddfrid Førland, Lawrence Kirkendall, Eric Thompson, Tom Klepaker, Øyvind Fiksen, Andreas Steigen og studentene Tone Ulvatn og Hilde Dybvik foruten ansatte ved samarbeidsinstitusjonene.