NOKUT-frokost hos Universitetet i Bergen: Meritteringsordninger i utdanning

Tid: 8.00-9.30 (frokost serveres fra klokken 7.30)
Sted: Universitetets aula, Museplassen 3, Bergen

Et av de viktigste budskapene i Kvalitetsmeldingen er at utdanning og undervisning skal få høyere status ved universitetene og høyskolene. Merittering er et av forslagene som skal bidra til dette. Dette innebærer å belønne og la utdanningsoppgaver telle mer ved ansettelser og opprykk.

NOKUT har lenge vært positive til merittering, og flere institusjoner har allerede sett på systemer for å merittere og belønne de gode underviserne.

Vi ser nærmere på forslagene og spør:

Hvilke virkemidler tas i bruk i de ulike forslagene? Hva skal til for at dette skal fungere?
Hvilke styrker og svakheter har ordningene, og hva skal til for å få til en nasjonal ordning?

Til frokost kommer blant andre:

Ole-Jacob Skodvin, analysedirektør i NOKUT
Oddrun Samdal, viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen (UiB)
Reidar Lyng, førsteamanuensis Universitetspedagogikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Medlem i arbeidsgruppen som har lagt frem forslag til meritteringssystem ved NTNU og UiT.
Mathias Fischer, kommentator i Bergens Tidene og student ved UiB
Iver Bragelien, førsteamanuensis, Institutt for foretaksøkonomi, Norges Handelshøyskole. Ekspert på økonomisk styring, motivasjon og økonomiske insentiver.
Silje Mæland, førsteamanuensis, Institutt for ergo/fysio/radio, Høgskulen på Vestlandet

Frokosten blir strømmet på nettsidene til NOKUT.

Jeg vil melde meg på

Påmeldingsfrist: 24. mars

Student meeting – Gender matters!

bioCEED’s student representatives at UiB are hosting together with Studentersamfunnet a meeting about unequal participation between genders in the lecture halls and in meetings. For this occasion, we have invited Sehoya Cotner and Cissy Ballen from the University of Minnesota, and Ole-Petter Moe Hansen from the Norwegian School of Economics in Bergen to present the interesting results from their gender studies related to higher education.

Where: Auditorium “Egget”, the Student Centre – UiB, Bergen

When: March 27th, 16:15-18:00

The future of fisheries education

Welcome to FØH (Fisheries Ecology and Aquaculture) Journal Club, which this month will focus on the recent special issue in American Fisheries Society journal Fisheries, where they review where the future of education in this field. The purpose is to reflect on some of the perspectives in this special issue and discuss these points in light of our own teaching.
This jounal club meeting is arranged in collaboration with bioCEED.

 

Time and place: Friday 25 November at 13:00, in meeting room Store Puddefjorden (B-blokk, 5 et. Biologen)